skip to main content

Tietoturvaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Vekka Liikenne Oy / Hämeenlinnan Bussiliikenne

(Tilausajoja ja matkailupalveluita tuottavalla Vekka Tours aputoiminimellä on oma rekisteri- ja tietosuojaseloste: https://vekkatours.fi/rekisteriseloste/)

Kuka tietojasi käsittelee?

Hämeenlinnan Bussiliikenne / Vekka Liikenne Oy, Parolantie 104, 13130 Hämeenlinna

Yhteyshenkilö: Karoliina Frank, toimitusjohtaja

Puh: +358 40 330 6002, sähköposti karoliina.frank@vekkaliikenne.fi

Keiden tietoja käsittelemme?

Käsittelemme nykyisten koulukuljetusasiakkaiden sekä yhteistyökumppaneiden yhteystietoja. kaupunki/linjaliikenneasiakkaiden tietoja emme kerää tai käsittele.

Mistä saamme tiedot?

Tilaajalta (kaupungit/kunnat) ja asiakkailtamme.

Tiedot, joita käsittelemme

Kuljetusasiakkailta keräämme seuraavat tiedot:

Nimi, osoite, yhteyssähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tilaajalta/yrityksiltä/kaupungilta/kunnalta keräämme

Osoite- ja laskutustiedot.

Miksi käsittelemme tietojasi?

Voidaksemme hoitaa meiltä tilatun kuljetuspalvelun, hoitaa asiakassuhteita, laskuttaa kuljetuskuluja sekä lähettää ajankohtaista tietoa sekä voidaksemme tehdä viranomaisille meiltä vaaditut palvelutuottamiseen liittyvät tiedot.

Kuka muu käsittelee tietojasi?

Yhtiön liikennepäällikkö ja ajomestari sekä taloushallintohenkilöstö.

Kuinka kauan käsittelemme tietojasi?

Asiakastiedot (koulukuljetus) säilytetään palvelun tuottamisen ajan ja muut (palvelun tilaajan) tiedot niin kauan kuin katsomme tarpeelliseksi (1-5 vuotta).

Oikeutesi, siltä osin kuin tiedot eivät perustu viranomaisen edellyttämään tietojen keruuseen

Tarkistusoikeus, vastustamisoikeus, suoramarkkinointioikeus, poisto-oikeus, valitusoikeus.

Kuinka suojaamme tietosi?

Rajaamme rekistereihimme pääsyn vain yhtiömme palveluksessa oleviin henkilöihin sekä yhtiön kirjanpitoa hoitavaan tahoon.